Demetrio Ribes

Maqueta de València Nord (foto: Esteban Gonzalo)
Esta exposició mostra una gran maqueta de l'Estació del Nord que està exposada a una sala de la terminal d'alta velocitat Joaquín Sorolla.
Maqueta de València Nord (foto: Esteban Gonzalo)
Se muestra una gran maqueta de la Estación del Nord que está expuesta en una sala de la terminal de alta velocidad Joaquín Sorolla.