Cultura als barris

Presentació de "Cultura als barris"
Durant dos mesos 10 barris de la ciutat s'ompliran de diverses activitats culturals.
Presentación de "Cultura als barris"
Durante dos meses 10 barrios de la ciudad se llenarán de diversas actividades culturales.
Escola de Circ Gran Fele
Fins ara ha participat a Campanar i a l'Olivereta.
Escuela de Circo Gran Fele
Hasta ahora ha participado en Campanar y en la Olivereta.
Presentació "Cultura als barris"
L'Ajuntament vol que València siga una ciutat de barris.
Presentación "Cultura als barris"
El Ayuntamiento quiere que Valencia sea una ciudad de barrios.