cultura

L'Associació València Negra rebrà 10.000 euros, la màxima subvenció de l'Ajuntament
S'han presentat 79 projectes de dos associacions veïnals, quatre fundacions i una federació.
La Asociación Valencia Negra recibirá 10.000 euros, la máxima subvención del Ayuntamiento
Se han presentado 79 proyectos de dos asociaciones vecinales, cuatro fundaciones y una federación.
L'Ajuntament destina 150.000 euros per a subvencionar programacions culturals
Estes ajudes estan destinades a associacions culturals i entitats sense ànim de lucre.
El Ayuntamiento destina 150.000 a subvencionar programaciones culturales
Estas ayudas están destinadas a asociaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro.