València

XXXV Premis Literaris Ciutat de València
En esta edició es van presentar 408 obres.
Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
El regidor de Govern Interior demana “trellat i sentit de ciutat” al PP i que “retire el recurs”.
Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
El concejal de Gobierno Interior pide “cordura y sentido de ciudad” al PP y que “retire el recurso”.
Consol Castillo, Ramon Ferrer, Joan Ribó
Esta presentació és el preàmbul de la cimera d'alcaldes i alcaldesses que es reuniran en València del 19 al 21 d'octubre per a reflexionar sobre l'alimentació sostenible.
Consol Castillo, Ramon Ferrer, Joan Ribó
Esta presentación es el preámbulo de la cumbre de alcaldes y alcaldesas que se reunirán en València del 19 al 21 de octubre para reflexionar sobre la alimentación sostenible.
Joves i Literatura
S'ha acostat la poesia i la narrativa als estudiants a través de diversos recitals.
Voluntariat pel valencià 2017
Participen en esta iniciativa més de 200 empleats públics de l'Ajuntament de la capital.
Voluntariat pel valencià 2017
Participan en esta iniciativa más de 200 empleados públicos del Ayuntamiento de la capital.
Llibret Falla Na Jornada 2017
Els diversos galardones seran lliurats el 10 de març al Palau dels Arts.

Páginas