paella

Van ser premis especials Raül Cob Ferrer, la Ñora de Guardamar i l'Ajuntament de Vila-real (foto: Esteban Gonzalo Roger)
Van ser premis especials Raül Cob Ferrer, la Ñora de Guardamar i l'Ajuntament de Vila-real.
Fueron premios especiales Raül Cob Ferrer, la Ñora de Guardamar y el Ayuntamiento de Vila-real (foto: Estaban Gonzalo Roger)
Fueron premios especiales Raül Cob Ferrer, la Ñora de Guardamar y el Ayuntamiento de Vila-real.